Skin

 

WAXING
   
Eyebrow Waxing      $16 +
   
Lip Waxing      $13 +
   
Chin Waxing      $13 +
   
Full Facial Waxing      $42 +
   
Makeup Application
   
Makeup Application      $45+
   
Makeup Lessons      Call for information
   
header 1header 2header 3header 4header 5